10 ที่เที่ยวในมาเลเซีย พิกัดฮิตน่าไป เดินทางใกล้ไทยนิดเดียว

ที่เที่ยวในมาเลเซีย มาเลเซีย เป็นประเทศเพื่อนบ้านทางใต้ น่าไปเที่ยวใกล้ไทยนิดเดียว มีความหลากหลายทั้งทางด้านศิลปะวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรม ผู้คนหลายชนชาติ