10 สถานที่ท่องเที่ยว ญี่ปุ่น ต้องไป ต้อนรับฟรีวีซ่า ไม่ต้องกักตัว 11 ตุลาคม 2022 เป็นต้นไป

สถานที่ท่องเที่ยว ญี่ปุ่น ต้องไป ในช่วงเปิดประเทศหลังสถานการณ์การระบาดของโควิดได้ลดลงไปแล้ว ไปเที่ยวญี่ปุ่นได้อย่างสบายใจเพราะไม่ต้องขอวีซ่า